Lạng Sơn

Hòm thư Công cộng Đồng Thắng

Mã bưu điện: 247717 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đồng Thắng Địa chỉ: Thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Bắc Xa

Mã bưu điện: 247564 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Xa Địa chỉ: Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053849661

Bưu điện văn hóa xã Bính Xá

Mã bưu điện: 247570 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bính Xá Địa chỉ: Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053846318

Bưu điện văn hóa xã Lâm Ca

Mã bưu điện: 247670 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Ca Địa chỉ: Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053848105

Bưu điện văn hóa xã Bắc Lãng

Mã bưu điện: 247740 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Lãng Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053849003

Hòm thư Công cộng thái bình

Mã bưu điện: 247643 Bưu cục: Hòm thư Công cộng thái bình Địa chỉ: Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập Điện thoại:

Bưu điện Đình Lập

Mã bưu điện: 247500 Bưu cục: Bưu điện Đình Lập Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053846372

Bưu điện Lâm Thái

Mã bưu điện: 247650 Bưu cục: Bưu điện Lâm Thái Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập Điện thoại: 02053848102