Bưu điện văn phòng VP BĐH Đình Lập

  • Mã bưu điện: 247509
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đình Lập
  • Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập
  • Điện thoại: 02053846372