Hòm thư Công cộng thái bình

  • Mã bưu điện: 247643
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng thái bình
  • Địa chỉ: Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập
  • Điện thoại: