Bưu điện văn hóa xã Ba Sơn

  • Mã bưu điện: 241990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053863000