Bưu điện văn phòng VP BĐH Tràng Định

  • Mã bưu điện: 243783
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tràng Định
  • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053883005