Bưu điện Đồng Bành

  • Mã bưu điện: 245940
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Bành
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053824200