Bưu điện khai thác cấp 2 KT Văn Lãng

  • Mã bưu điện: 242540
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Lãng
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 02053880209