Hòm thư Công cộng long đống

  • Mã bưu điện: 245085
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng long đống
  • Địa chỉ: Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: