Bưu điện văn hóa xã Cao Minh

  • Mã bưu điện: 243468
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Minh
  • Địa chỉ: Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: