Bưu điện văn hóa xã Yên Lỗ

  • Mã bưu điện: 244730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lỗ
  • Địa chỉ: Thôn Bản Mè, Xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia
  • Điện thoại: 02053734301