Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh

  • Mã bưu điện: 245318
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Pác Lũng, Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: