Bưu điện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Bắc Sơn trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Bắc Sơn. Bưu điện Bắc Sơn, Bưu điện Mỏ Nhài, Bưu điện Ngả Hai, Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Đồng Ý, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Tri, Bưu điện văn hóa xã Chiêu Vũ, Bưu điện văn hóa xã Chiến Thắng, Bưu điện văn hóa xã Tân Hương, Bưu điện văn hóa xã Trấn Yên, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Nhất Tiến, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bắc Sơn, Hòm thư Công cộng long đống, Hòm thư Công cộng Vạn Thủy, Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh, Hòm thư Công cộng Vũ Lăng, Hòm thư Công cộng Nhất Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Sơn

Bưu điện Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 245000
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837373

Bưu điện Mỏ Nhài

 • Mã bưu điện: 245440
 • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Nhài
 • Địa chỉ: Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739001

Bưu điện Ngả Hai

 • Mã bưu điện: 245230
 • Bưu cục: Bưu điện Ngả Hai
 • Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739503

Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 245020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837075

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn

 • Mã bưu điện: 245050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đon Riệc 2, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837309

Bưu điện văn hóa xã Đồng Ý

 • Mã bưu điện: 245100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Ý
 • Địa chỉ: Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837292

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 245140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Nà Luông, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053737301

Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn

 • Mã bưu điện: 245160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739600

Bưu điện văn hóa xã Tân Tri

 • Mã bưu điện: 245180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tri
 • Địa chỉ: Thôn Pò Đồn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739678

Bưu điện văn hóa xã Chiêu Vũ

 • Mã bưu điện: 245330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiêu Vũ
 • Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837722

Bưu điện văn hóa xã Chiến Thắng

 • Mã bưu điện: 245210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiến Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739596

Bưu điện văn hóa xã Tân Hương

 • Mã bưu điện: 245250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hương
 • Địa chỉ: Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053737201

Bưu điện văn hóa xã Trấn Yên

 • Mã bưu điện: 245400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trấn Yên
 • Địa chỉ: Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053739019

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 245298
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Thôn Phong Thịnh 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053738555

Bưu điện văn hóa xã Nhất Tiến

 • Mã bưu điện: 245391
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhất Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Làng Đấy, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053738444

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 245010
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837373

Hòm thư Công cộng long đống

 • Mã bưu điện: 245085
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng long đống
 • Địa chỉ: Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Vạn Thủy

 • Mã bưu điện: 245136
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vạn Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Nà Thí, Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh

 • Mã bưu điện: 245318
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Pác Lũng, Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Vũ Lăng

 • Mã bưu điện: 245365
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vũ Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn 1, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nhất Hòa

 • Mã bưu điện: 245284
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nhất Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Gia Hòa 1, Xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 245009
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: 02053837373