Bưu điện văn hóa xã Bảo Lâm

  • Mã bưu điện: 242080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053852000