Bưu điện KCN Hợp Thành

  • Mã bưu điện: 242330
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Hợp Thành
  • Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053861625