Bưu điện văn hóa xã Tân Tri

  • Mã bưu điện: 245180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tri
  • Địa chỉ: Thôn Pò Đồn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053739678