Bưu điện văn phòng VP BĐTP Lạng Sơn

  • Mã bưu điện: 241693
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Lạng Sơn
  • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053870047