Bưu điện KHL Lạng Sơn

  • Mã bưu điện: 241692
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Lạng Sơn
  • Địa chỉ: Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053870047