Bưu điện văn hóa xã Việt Yên

  • Mã bưu điện: 244080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Yên
  • Địa chỉ: Thôn Khòn Bó, Xã Việt Yên, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053731651