Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc

  • Mã bưu điện: 245780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Làng Mỏ, Xóm Mỏ Tạo, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820129