Hòm thư Công cộng Nam La

  • Mã bưu điện: 242816
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nam La
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: