Bưu điện khai thác cấp 2 KT Chi Lăng

  • Mã bưu điện: 245630
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chi Lăng
  • Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820209