Hòm thư Công cộng Liên Sơn

  • Mã bưu điện: 245653
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Liên Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Bản Lăm, Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: