Hòm thư Công cộng Tân Yên

  • Mã bưu điện: 243568
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Yên
  • Địa chỉ: Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: