Bưu điện Trung Ương Lạng Sơn

  • Mã bưu điện: 240900
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Ương Lạng Sơn
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 810338