Bưu điện Chợ Bãi

  • Mã bưu điện: 244240
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Bãi
  • Địa chỉ: Khu phố Chợ Bãi 2, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053832504