VNPOST Tràng Định, Lạng Sơn

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Tràng Định, Lạng Sơn cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Tràng Định, Lạng Sơn. Bưu điện Tràng Định, Bưu điện Quốc Khánh, Bưu điện Bình Độ, Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng, Bưu điện văn hóa xã Trung Thành, Bưu điện văn hóa xã Đội Cấn, Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng, Bưu điện văn hóa xã Tri Phương, Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Cao Minh, Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng, Bưu điện văn hóa xã Kháng Chiến, Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hùng Việt, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tràng Định, Hòm thư Công cộng Tân Minh, Hòm thư Công cộng Chí Minh, Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến, Hòm thư Công cộng Khánh Long, Hòm thư Công cộng Đoàn kết, Hòm thư Công cộng Bắc ái, Hòm thư Công cộng Tân Yên, Hòm thư Công cộng Quốc Việt, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tràng Định

Bưu điện Tràng Định

 • Mã bưu điện: 243100
 • Bưu cục: Bưu điện Tràng Định
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883005

Bưu điện Quốc Khánh

 • Mã bưu điện: 243260
 • Bưu cục: Bưu điện Quốc Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053887967

Bưu điện Bình Độ

 • Mã bưu điện: 243690
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Độ
 • Địa chỉ: Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053887713

Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng

 • Mã bưu điện: 243110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883119

Bưu điện văn hóa xã Trung Thành

 • Mã bưu điện: 243150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành
 • Địa chỉ: Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053887008

Bưu điện văn hóa xã Đội Cấn

 • Mã bưu điện: 243251
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đội Cấn
 • Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 243350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883281

Bưu điện văn hóa xã Tri Phương

 • Mã bưu điện: 243310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Phương
 • Địa chỉ: Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883283

Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 243480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883011

Bưu điện văn hóa xã Cao Minh

 • Mã bưu điện: 243468
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Minh
 • Địa chỉ: Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng

 • Mã bưu điện: 243510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053783901

Bưu điện văn hóa xã Kháng Chiến

 • Mã bưu điện: 243660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kháng Chiến
 • Địa chỉ: Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883381

Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn

 • Mã bưu điện: 243610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053887555

Bưu điện văn hóa xã Hùng Việt

 • Mã bưu điện: 243640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Việt
 • Địa chỉ: Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883425

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tràng Định

 • Mã bưu điện: 243140
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tràng Định
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883005

Hòm thư Công cộng Tân Minh

 • Mã bưu điện: 243232
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Minh
 • Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chí Minh

 • Mã bưu điện: 243391
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chí Minh
 • Địa chỉ: Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến

 • Mã bưu điện: 243409
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Khánh Long

 • Mã bưu điện: 243428
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Khánh Long
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Đoàn kết

 • Mã bưu điện: 243449
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đoàn kết
 • Địa chỉ: Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bắc ái

 • Mã bưu điện: 243550
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bắc ái
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Yên

 • Mã bưu điện: 243568
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Yên
 • Địa chỉ: Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quốc Việt

 • Mã bưu điện: 243717
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quốc Việt
 • Địa chỉ: Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tràng Định

 • Mã bưu điện: 243783
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tràng Định
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: 02053883005