Hòm thư Công cộng Quốc Việt

  • Mã bưu điện: 243717
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quốc Việt
  • Địa chỉ: Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: