Hòm thư Công cộng Chiến thắng

  • Mã bưu điện: 245709
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiến thắng
  • Địa chỉ: Thôn Ba Làng Thành, Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: