Bưu điện Kỳ Lừa

  • Mã bưu điện: 241350
  • Bưu cục: Bưu điện Kỳ Lừa
  • Địa chỉ: Sô´06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053712707