Hòm thư Công cộng Hưng Đạo

  • Mã bưu điện: 244776
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hưng Đạo
  • Địa chỉ: Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia
  • Điện thoại: