Bưu điện văn phòng VP BĐH Văn Lãng

  • Mã bưu điện: 242535
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Lãng
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 02053880209