Bưu điện GD Cấp 1 Lạng Sơn

  • Mã bưu điện: 240000
  • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Lạng Sơn
  • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053870047