Bưu điện văn hóa xã Tràng Phái

  • Mã bưu điện: 244300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Phái
  • Địa chỉ: Thôn Phai Làng, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053832057