Bưu điện văn hóa xã Trấn Ninh

  • Mã bưu điện: 244090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trấn Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Nà Chả, Xã Trấn Ninh, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053731601