Danh sách bưu điện Văn Lãng bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn, tìm mã bưu điện: Bưu điện Văn Lãng, Bưu điện Tân Thanh, Bưu điện văn hóa xã An Hùng, Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng, Bưu điện văn hóa xã Trùng Quán, Bưu điện văn hóa xã Tân Việt, Bưu điện văn hóa xã Bắc La, Bưu điện văn hóa xã Tân Lang, Bưu điện văn hóa xã Hội Hoan, Bưu điện văn hóa xã Thành Hòa, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Việt, Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ, Bưu điện văn hóa xã Nhạc Kỳ, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Lãng, Hòm thư Công cộng Thanh Long, Hòm thư Công cộng Trùng Khánh, Hòm thư Công cộng Tân Tác, Hòm thư Công cộng Hội Hoan, Hòm thư Công cộng Nam La, Hòm thư Công cộng Gia Miễn, Hòm thư Công cộng Thành Hòa, Hòm thư Công cộng Hồng Thái, Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Lãng

Bưu điện Văn Lãng

 • Mã bưu điện: 242500
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Lãng
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880209

Bưu điện Tân Thanh

 • Mã bưu điện: 242910
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thanh
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053888258

Bưu điện văn hóa xã An Hùng

 • Mã bưu điện: 242550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880544

Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng

 • Mã bưu điện: 242600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053881101

Bưu điện văn hóa xã Trùng Quán

 • Mã bưu điện: 242650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trùng Quán
 • Địa chỉ: Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880154

Bưu điện văn hóa xã Tân Việt

 • Mã bưu điện: 242680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Việt
 • Địa chỉ: Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053780100

Bưu điện văn hóa xã Bắc La

 • Mã bưu điện: 242711
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc La
 • Địa chỉ: Thôn Nặm Slù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 01293547748

Bưu điện văn hóa xã Tân Lang

 • Mã bưu điện: 242720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lang
 • Địa chỉ: Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880466

Bưu điện văn hóa xã Hội Hoan

 • Mã bưu điện: 242750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội Hoan
 • Địa chỉ: Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053780400

Bưu điện văn hóa xã Thành Hòa

 • Mã bưu điện: 242770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880097

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Việt

 • Mã bưu điện: 242840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Việt
 • Địa chỉ: Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 242930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053781606

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 242860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053782302

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ

 • Mã bưu điện: 242870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ
 • Địa chỉ: Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053781600

Bưu điện văn hóa xã Nhạc Kỳ

 • Mã bưu điện: 242890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhạc Kỳ
 • Địa chỉ: Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053832362

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Lãng

 • Mã bưu điện: 242540
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Lãng
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880209

Hòm thư Công cộng Thanh Long

 • Mã bưu điện: 242587
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thanh Long
 • Địa chỉ: Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trùng Khánh

 • Mã bưu điện: 242638
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trùng Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Tác

 • Mã bưu điện: 242747
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Tác
 • Địa chỉ: Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hội Hoan

 • Mã bưu điện: 242762
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hội Hoan
 • Địa chỉ: Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nam La

 • Mã bưu điện: 242816
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nam La
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Gia Miễn

 • Mã bưu điện: 242802
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Gia Miễn
 • Địa chỉ: Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thành Hòa

 • Mã bưu điện: 242782
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thành Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 242960
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hồng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Lãng

 • Mã bưu điện: 242535
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Lãng
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: 02053880209