Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc

  • Mã bưu điện: 245820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc
  • Địa chỉ: Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820669