Bưu điện Cửa khẩu Hữu Nghị

  • Mã bưu điện: 242110
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa khẩu Hữu Nghị
  • Địa chỉ: Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053851315