Bưu điện Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Thành Phố Lạng Sơn trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Thành Phố Lạng Sơn. Bưu điện GD Cấp 1 Lạng Sơn, Bưu điện KHL Lạng Sơn, Bưu điện Kỳ Lừa, Bưu điện Cửa Đông, Bưu điện Bưu Cục Hành Chính Công, Bưu điện Mai Pha, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Đồng, Bưu điện văn hóa xã Mai Pha, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lạc, Bưu điện Trung Ương Lạng Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Lạng Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐT Bưu điện Tỉnh

Bưu điện GD Cấp 1 Lạng Sơn

 • Mã bưu điện: 240000
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Lạng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053870047

Bưu điện KHL Lạng Sơn

 • Mã bưu điện: 241692
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Lạng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053870047

Bưu điện Kỳ Lừa

 • Mã bưu điện: 241350
 • Bưu cục: Bưu điện Kỳ Lừa
 • Địa chỉ: Sô´06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053712707

Bưu điện Cửa Đông

 • Mã bưu điện: 241000
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa Đông
 • Địa chỉ: Sô´12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053810273

Bưu điện Bưu Cục Hành Chính Công

 • Mã bưu điện: 241099
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu Cục Hành Chính Công
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Quang Trung (Khối Hùng Vương), Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053715888

Bưu điện Mai Pha

 • Mã bưu điện: 241280
 • Bưu cục: Bưu điện Mai Pha
 • Địa chỉ: Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Đồng

 • Mã bưu điện: 241520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053833555

Bưu điện văn hóa xã Mai Pha

 • Mã bưu điện: 241260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Pha
 • Địa chỉ: Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053870117

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lạc

 • Mã bưu điện: 241550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lạc
 • Địa chỉ: Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053813611

Bưu điện Trung Ương Lạng Sơn

 • Mã bưu điện: 240900
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Ương Lạng Sơn
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 810338

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Lạng Sơn

 • Mã bưu điện: 241693
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Lạng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053870047

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bưu điện Tỉnh

 • Mã bưu điện: 241225
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Bưu điện Tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
 • Điện thoại: 02053870200