Bưu điện Bến Lường

  • Mã bưu điện: 246540
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Lường
  • Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng
  • Điện thoại: 02053829401