Bưu điện văn hóa xã Bằng Hữu

  • Mã bưu điện: 245840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Hữu
  • Địa chỉ: Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053723215