Bưu điện văn hóa xã Kháng Chiến

  • Mã bưu điện: 243660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kháng Chiến
  • Địa chỉ: Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053883381