Bưu điện Vân Nham

  • Mã bưu điện: 246490
  • Bưu cục: Bưu điện Vân Nham
  • Địa chỉ: Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng
  • Điện thoại: 02053828202