Bưu điện văn hóa xã Tràng Sơn

  • Mã bưu điện: 244268
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Khòn Thon Khòn Nà, Xã Tràng Sơn, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053733042