Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn

  • Mã bưu điện: 245160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053739600