Hòm thư Công cộng Bắc Thủy

  • Mã bưu điện: 245686
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bắc Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: