Bưu điện văn hóa xã Hùng Việt

  • Mã bưu điện: 243640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Việt
  • Địa chỉ: Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053883425