Bưu điện văn phòng VP BĐH Bắc Sơn

  • Mã bưu điện: 245009
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Sơn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053837373