Bưu điện văn hóa xã Chiêu Vũ

  • Mã bưu điện: 245330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiêu Vũ
  • Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053837722