Mã bưu điện Bình Gia – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bình Gia thuộc tỉnh Lạng Sơn: Bưu điện Bình Gia, Bưu điện Bình Gia Phố, Bưu điện Văn Mịch, Bưu điện Pác Khuông, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Bình La, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ, Bưu điện văn hóa xã Minh Khai, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Yên, Bưu điện văn hóa xã Thiện Hòa, Bưu điện văn hóa xã Thiện Long, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Yên Lỗ, Bưu điện văn hóa xã Mông Ân, Bưu điện văn hóa xã Tô Hiệu, Bưu điện văn hóa xã Tân Văn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Gia, Hòm thư Công cộng Quý Hòa, Hòm thư Công cộng Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng Tân Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Gia

Bưu điện Bình Gia

 • Mã bưu điện: 244500
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Gia
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834101

Bưu điện Bình Gia Phố

 • Mã bưu điện: 244510
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Gia Phố
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834700

Bưu điện Văn Mịch

 • Mã bưu điện: 244640
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Mịch
 • Địa chỉ: Khu Phố Văn Mịch, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734502

Bưu điện Pác Khuông

 • Mã bưu điện: 244700
 • Bưu cục: Bưu điện Pác Khuông
 • Địa chỉ: Thôn Pác Khuông, Xã Thiện Thuật, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734001

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 244570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Bản Huấn, Xã Hồng Thái, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053735201

Bưu điện văn hóa xã Bình La

 • Mã bưu điện: 244595
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình La
 • Địa chỉ: Thôn Bản Piòa, Xã Bình La, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ

 • Mã bưu điện: 244600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Văn Thụ
 • Địa chỉ: Thôn Long Quang 2, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834100

Bưu điện văn hóa xã Minh Khai

 • Mã bưu điện: 244620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khai
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Con, Xã Minh Khai, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734701

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 244660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Thôn Nà Tèo, Xã Quang Trung, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734801

Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám

 • Mã bưu điện: 244680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám
 • Địa chỉ: Khu Chợ Đông Pjoòng – Thôn Nà Pàn, Xã Hoa Thám, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053735800

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Yên

 • Mã bưu điện: 244765
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Yên
 • Địa chỉ: Thôn Vằng Mần, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thiện Hòa

 • Mã bưu điện: 244780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Ba Biển, Xã Thiện Hoà, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734202

Bưu điện văn hóa xã Thiện Long

 • Mã bưu điện: 244830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Long
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Hóa, Xã Thiện Long, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053735407

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 244820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Thôn Tà Chu, Xã Hoà Bình, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053735401

Bưu điện văn hóa xã Yên Lỗ

 • Mã bưu điện: 244730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lỗ
 • Địa chỉ: Thôn Bản Mè, Xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734301

Bưu điện văn hóa xã Mông Ân

 • Mã bưu điện: 244800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mông Ân
 • Địa chỉ: Thôn Bản Muống, Xã Mông Ân, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053734401

Bưu điện văn hóa xã Tô Hiệu

 • Mã bưu điện: 244520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tô Hiệu
 • Địa chỉ: Thôn Yên Bình, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834200

Bưu điện văn hóa xã Tân Văn

 • Mã bưu điện: 244550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Văn
 • Địa chỉ: Thôn Nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834400

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Gia

 • Mã bưu điện: 244540
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Gia
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834101

Hòm thư Công cộng Quý Hòa

 • Mã bưu điện: 244754
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quý Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Nà Kéo, Xã Quý Hoà, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 244776
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 244857
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Nà Mang, Xã Tân Hoà, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Gia

 • Mã bưu điện: 244536
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Gia
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: 02053834101