Bưu điện văn hóa xã Khánh Khê

  • Mã bưu điện: 244000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Khê
  • Địa chỉ: Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053832166